X
تبلیغات
زبان روسی - Русский языкتاريخ : چهارشنبه 1392/12/07 | 14:50 | نویسنده : حميدرضا |تاريخ : جمعه 1393/01/01 | 21:13 | نویسنده : حميدرضا |

Виктория Дайнеко - один раз в год сады цветут

امیدوارم از آهنگ بسیار زیبای один раз в год сады цветут لذت ببرید.

(متن آهنگ در ادامه مطلب)

نحوه اجرا برای علاقمندان واضح است.برای برداشت، نشانی زیر را در مرورگر بچسبانید. (قالب: mp3 - 192، حجم: 5.15 مگابایت)

http://Trainbit.com/files/5779881884/Odin_raz_v_god_sady_cvetut.mp3ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1392/12/16 | 15:38 | نویسنده : حميدرضا |
به جمله زیر دقت کنید:

США подпишут всеобъемлющее соглашение с Ираном лишь в том случае, если будет гарантия, что он не сможет заполучить ядерное оружие.

این جمله از یک متن خبری مربوط به مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا است. این جمله را جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است. در این جمله چند نکته وجود دارد:

- США подпишут...

- همانطور که می دانید در اخبار و متون مختلف، ایالات متحده به صورت США نوشته می شود. США یک کلمه اختصاری از "ایالات متحده آمریکا" (Соединённые Штаты Америки) است. خب، دوباره به عبارت بالا دقت کنید. فعل به صورت جمع آمده است: подпишут. چرا جمع آمده است؟ در ربان روسی برای США، فعل به صورت جمع می آید، چون به "ایالات متحده" اشاره می کند و نه به "آمریکا".

حالا به ادامه متن خبر دقت کنید:

- Об этом говорится в обращении госсекретаря США Джона Керри к участникам ежегодной конференции Комитета по американо-израильским общественным отношениям (АИПАК).

- برای عبارت "وزیر امور خارجه"، کلمه госсекретарь آمده است. خود کلمه госсекретарь نیز اختصاری است و کامل آن Государственный секретарь می باشد. توضیح این نکته این است که در آمریکا، پست Государственный секретарь با پست министр иностранных дел که در بیشتر کشورهای دیگر وجود دارد، برابری می کند.در دو جمله به عبارت های:

- США подпишут [...] соглашение с Ираном

- в обращении [...] к участникам

- ядерное оружие

- [...] ежегодной конференции Комитета

دقت شود.تاريخ : جمعه 1392/12/16 | 0:6 | نویسنده : حميدرضا |تاريخ : پنجشنبه 1392/12/15 | 23:19 | نویسنده : حميدرضا |

Управление при синонимических словах

Следует различать конструкции со словами, близкими по значению или однокоренными, но требующими различного управления. Сюда относятся:

- обрадоваться кому – чему -- обрадован чем (обрадовался приезду друга -- обрадован счастливым исходом дела)

- обращать внимание на кого – что -- уделять внимание к о м у – ч е м у (обращать внимание на детей -- уделять внимание детям)

- опираться на кого – что -- базироваться (в значении “основываться на чём-л.”) на чем (опираться на фактические данные -- базироваться на результатах эксперимента)

- основываться на чем -- обосновывать чем (основываться на одних предположениях -- обосновывать проверенными фактами)

- превосходство над кем – чем -- преимущество перед кем – чем (превосходство общечеловеческих ценностей над классовыми интересами -- преимущества рыночной системы перед административно-командной)

- препятствовать чему -- тормозить что (препятствовать экономическим реформам -- тормозить экономические реформы)

- различать что и что -- отличать что от чего (различать старые и новые методы -- отличать новые методы от старых)

- уверенность в ком – чем -- вера в кого – что (уверенность в победе -- вера в победу)
تاريخ : سه شنبه 1392/12/13 | 22:41 | نویسنده : حميدرضا |
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Если бы у кого-либо из вас возле дома протекала река и вы купались бы в ней пять раз в день, осталась бы на вашем теле какая-либо грязь?». Сподвижники ответили: «Нет, не осталась бы». Тогда Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Так благодаря пятикратным намазам Аллах очищает вас от грехов».تاريخ : شنبه 1392/12/10 | 12:55 | نویسنده : حميدرضا |
توجه کنید که:

При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое обычно согласуется по правилам согласования с подлежащими-существительными (в роде и числе).

Например:

Тысяча книг поступила в школьную библиотеку.

Миллион демонстрантов заполнил площади и улицы столицы.
تاريخ : چهارشنبه 1392/12/07 | 22:13 | نویسنده : حميدرضا |
به توضیح زیر توجه کنید:

в последнее время -- за последнее время:

первое сочетание указывает на определенный момент, второе -- на временной отрезок

مقایسه کنید:

В последнее время он чувствует себя лучше.

За последнее время он добился улучшения своего здоровья.
تاريخ : چهارشنبه 1392/12/07 | 21:43 | نویسنده : حميدرضا |
به این دو عبارت توجه کنین:

в последнее время -- за последнее время

چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ چه زمانی از в و چه زمانی از  за استفاده می کنیم؟

حالا دو عبارت دیگر:

в два часа -- за два часа (сделать)

بین این دو چه تفاوتی وجود دارد و چه زمان از کدام استفاده کنیم؟
تاريخ : چهارشنبه 1392/11/30 | 0:0 | نویسنده : حميدرضا |
Слова, имеющие параллельные формы мужского и женского рода. Некоторые имена существительные употребляются в современном русском литературном языке и в форме мужского, и в форме женского рода. Достаточно часто параллельные формы не связаны со смысловыми или стилистическими различиями и выступают как равноправные, однако немало случаев, когда одна из параллельных форм более употребительна в одном из указанных родов:چندین مثال:

аневризм -- аневризма (в медицинской литературе этот термин закрепился во второй форме)
анемон -- анемона (более распространена вторая форма)
арабеск -- арабеска (равноправные формы; соответственно в родительном падеже множественного числа арабесков и арабесок)
вольер -- вольера (равноправные формы)
выхухоль, -я -- выхухоль, -и (равноправные формы)
дискет -- дискета (более употребительна вторая форма)
жираф -- жирафа (более употребительна первая форма)
закут -- закута (слова диалектные, в литературном языке встречаются редко)
идиома -- идиом (вторая форма вытесняется первой)
клипс -- клипса (вторая форма разговорная)
лангуст -- лангуста (равноправные формы)
малолеток -- малолетка (более употребительна вторая форма)تاريخ : سه شنبه 1392/11/29 | 23:0 | نویسنده : حميدرضا |

Названия праздников, народных движений, знаменательных дат:

С п р о п и с н о й буквы обычно пишется первое слово и собственные имена в названиях праздников, народных движений, знаменательных дат, например: Новый год (но допустимо оба слова с прописной), Первое мая
(1 Мая), Международный женский день, День независимости (12 Июня), День Победы, Неделя славянской письменности и культуры, Жакерия (конкретное историческое событие, но: жакерия -- в значении “крестьянское восстание”), Медный бунт, Лионское восстание (но: восстание чомпи, восстание силезских ткачей -- не в значении собственного имени), Девятое января (9 Января), Народный фронт. Ср.: День 9 Сентября -- день освобождения Болгарии от немецко-фашистской оккупации. О написании религиозных праздников.

Примечание 1. Родовые наименования сохраняют написание с о с т р о ч н о й буквы, даже если являются первым словом словосочетания, например: движение Сопротивления, война Алой и Белой розы, литовское движение “Саюдис”, украинское движение “Рух”.

Примечание 2. С п р о п и с н о й буквы пишутся также названия некоторых спортивных мероприятий, например: Олимпиада 1980 года, игры на Кубок мира по футболу, соревнования на Кубок мира по борьбе.تاريخ : سه شنبه 1392/11/22 | 22:9 | نویسنده : حميدرضا |

Зарубить на носу

И заруби это себе на носу: обмануть меня тебе не удастся!

Значение. Запомнить крепко-накрепко, раз навсегда.

Происхождение. Слово «нос» тут вовсе не означает орган обоняния. Как это ни странно, оно значит «памятная дощечка», «бирка для записей». В древности неграмотные люди всюду носили с собой такие палочки и дощечки и на них делали всевозможные заметки, зарубки. Эти бирки и звались носами.

Довести до белого каления

Мерзкий тип, доводит меня до белого каления.

Значение. Разозлить до предела, довести до бешенства.

Происхождение. Когда металл нагревают при ковке, он в зависимости от температуры светится по-разному: сначала красным светом, потом желтым и, наконец, ослепительно белым. При более высокой температуре металл расплавится и закипит. Выражение из речи кузнецов.تاريخ : سه شنبه 1392/07/23 | 14:46 | نویسنده : حميدرضا |
سلام دوستان عزیز... امیدوارم که حال تک تک شما خوب باشه.

من یک عذرخواهی به شما بدهکارم... چون خیلی وقته که وبلاگ رو به روز نکردم... از همه شما علاقمندان تشکر میکنم که با نظرات خودتون من رو در هر چه بهتر شدن وبلاگ راهنمایی میکنین.

ان شاءا.. هر چه زودتر وبلاگ رو به روز خواهم کرد...تاريخ : یکشنبه 1392/07/07 | 22:1 | نویسنده : حميدرضا |
در جواب به آقا يا خانم ملكي:

با سلام. اميدوارم كه حالتون خوب باشه. خيلي خوشحالم كه به زبان هاي روسي و فرانسه علاقه دارين. علاقه ميتونه سكوي پرشي باشه به سمت يادگيري بهتر، روانتر و سريعتر. خب اين كه كلاس برين يا خودتون بخونين بستگي به مهارت و توانايي شما داره. بهتره قبل از شروع، مهارت خودتون رو محك بزنين و از سطح يادگيريتون مطلع بشين، بعد يادگيري بصورت خودآموز يا استفاده از كلاس رو انتخاب كنين.

اينكه كدوم رو اول بخونين، باز بستگي به خودتون داره، خب يادگيري رو براي علاقه خودتون ميخواين يا نه؟ اگر بحث علاقه هست ببينين به كدوم بيشتر گرايش دارين، كدوم براتون راحت تره و كدوم شما رو بيشتر جذب ميكنه. زبان روسي زبان سخت و با ابهتي هست، فرانسه شيرين و نزديك به انگليسي ست، روسي ادبيات قوي داره، فرانسه در پنج قاره صحبت ميشه و ... و ... . خب اينا رو بسنجين و سپس انتخاب كنين.

در بازار كتاب خوشبختانه كتاب هاي خوبي براي آموزش اين دو زبان وجود داره كه ميتونين تهيه و استفاده كنين. اگر كلاس رو انتخاب كردين كه خودشون كتاب رو بهتون معرفي ميكنن.

با تشكرتاريخ : جمعه 1392/06/08 | 4:24 | نویسنده : حميدرضا |

Возраст: Ageодного возраста — of the same age

предельный возраст — age limit

школьный возраст — school age

в возрасте 15 лет — at the age of 15, aged 15

в возрасте (взрослый) — of age; no longer a child

выйти из возраста (для) — be too old (for); exceed the age limit (for); be past the age (for)

выйти из школьного возраста — be no longer of school age

совершать преступление в несовершеннолетнем возрасте — to commit a crime as a juvenile
تاريخ : سه شنبه 1392/06/05 | 4:19 | نویسنده : حميدرضا |

Я читаю по-русски. Книга для чтения со словарем

اين كتاب مخصوص كار جهت افزايش مهارت خواندن متون روسي ست و براي مبتديان و كساني كه در حال يادگيري زبان روسي هستند، تهيه شده است.

Сборник текстов предназначается для обучения чтению иностранных учащихся, начинающих изучать русский язык с нулевого уровня. Пособие состоит из трех разделов. Первый раздел включает адаптированные тексты для чтения: предания, легенды, сказки. Объем словаря - около 1200 единиц. Объем словаря второго раздела - около 2000 единиц. Тексты подвергнуты средней степени адаптации.
В третьем разделе представлены оригинальные тексты - отрывки из произведений К.Паустовского, В.Шукшина, В.Токаревой и др.
Издание снабжено контекстуальным словарем.براي برداشت، نشاني زير را در مرورگر بچسبانيد. (قالب: PDF، حجم: 3.9 مگابايت)

http://trainbit.com/files/9669429884/Читаю_по-русски.pdfتاريخ : پنجشنبه 1392/05/17 | 16:31 | نویسنده : حميدرضا |
جواب به خانم "الف":

سلام، ممنون، شما خوب هستين؟ هم اكنون در دسترس هستم.تاريخ : سه شنبه 1392/05/15 | 15:42 | نویسنده : حميدرضا |
تا چقد حرف زدن خودتون رو باحال و جذاب ميكنين؟ آيا تا حالا به اين فكر كردين كه چطور ميشه به حرف زدن رنگ و لعاب داد؟ دارم از ضرب المثل ها و اصطلاحات ميگم... آيا شما جزو اون دسته از افراد هستين كه فقط كتابي صحبت ميكنين و يا جزو اون دسته هستين كه فقط ميخواين لاتي و كوچه بازاري صحبت كنين؟

آيا به اين فكر كردين كه بجاي توضيح دادن يه اتفاق يا مسئله كه ممكنه خسته كننده هم باشه و حوصله طرف مقابل رو سر ببره، با گفتن يه ضرب المثل خودتون رو راحت ميكنين و حواس طرف مقابل رو توي چنگتون نگه ميدارين؟ پس يه تست كوچولو كه تا چه اندازه بر اصطلاحات مسلطين!

به نظر شما جاهاي خالي چه كلمه ايست؟

забот полон .....

закон что .....

..... плод сладок

заставь ..... богу молиться — он себе лоб расшибет

знает кошка, чье ..... съела

знал бы где упасть, соломки бы .....

и волки сыты, и ..... целыи на старуху бывает .....

игра стоит .....?

из грязи - в .....

из спасибо шубы не .....

..... своё

как ....., так и откликнется

..... говорится

когда ..... на горе свистнет

коготок увяз — всей ..... пропасть

копейка рубль .....

кто не ....., тот не пьет шампанское

кто платит, тот и заказывает .....

кто сильнее, тот и .....кто старое помянет, тому ..... вон

куда конь с копытом, туда и рак с .....

ласковое ..... двух маток сосет

левая рука не знает, что делает .....

лиха беда - .....

ложка дёгтя в ..... мёда

лучше один раз ....., чем сто раз услышать

любишь кататься, ..... и саночки возитьتاريخ : یکشنبه 1392/05/06 | 6:19 | نویسنده : حميدرضا |
جواب به شادي:

سلام. اميدوارم كه حالتون خوب باشه. با آرزوي قبولي طاعات و عبادات. بله... اشتباه گرفتم... شرمنده.

كار بسيار خوبي انجام دادين. اتفاقا ابتكار جالبيه. چشم، الان لينك ميكنم:


قابل توجه علاقمندان به زبان روسي:


برچسب زبان روسي براي كيبورد جهت راحتي در تايپ به زبان روسي


در صورت تمایل به خرید و سفارش ایمیل بزنید --> russian_stickers@mail.ru

هزینه ارسال به مناطق مختلف برعهده خریدار میباشد.

قیمت: ۲۵۰۰ تومان

براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به:

http://russi90beheshti.blogfa.comتاريخ : پنجشنبه 1392/05/03 | 16:24 | نویسنده : حميدرضا |

Виды русского глагола: значение и употребление: Практическое пособие для иностранцев, изучающих русский язык. - 3 - е издание

В данном пособии впервые предпринимается попытка рационально учесть опыт практического преподавания видов глагола иностранцам, накопленный методической наукой примерно за три последних десятилетия.
Автор постарался перевести теорию на язык простых и понятных правил. При этом правила сгруппированы таким образом, что переход от правила к правилу, от одного родственного значения к другому родственному значению позволяет учащимся увидеть связь, существующую между конкретными видовыми значениями.
Все правила снабжены упражнениями, которые дают возможность учащимся, во-первых, ознакомиться с многочисленными примерами употребления видов в самых разнообразных контекстах, во-вторых, поупражняться в построении собственных высказываний. Система упражнений строится таким образом, чтобы иностранец в ходе их выполнения мог приобрести собственный речевой опыт, поскольку именно его наличие является необходимой предпосылкой формирования языковой интуиции. Пособие предназначено для среднего и продвинутого этапов обучения.براي برداشت، نشاني زير را در مرورگر بچسبانيد. (قالب: PDF، حجم: 2.86 مگابايت)

http://trainbit.com/files/5362629884/Русского_глагола_значение_и_употребление.pdfتاريخ : پنجشنبه 1392/05/03 | 6:18 | نویسنده : حميدرضا |

*پست طلايي

Практикум по русской грамматике. В 2 частях.

Часть 2. Синтаксис простого и сложного предложения

كتابي بسيار مفيد براي دانشجويان زبان روسي! توصيه ميكنم حتما اين كتاب رو داشته باشين و مطالعه كنين!

... Вторая часть для тех, кто владеет русским языком на уровне В1, В2. При описании предложения авторами использован принцип «от смысла — к форме», который позволяет не только увидеть особенности русского синтаксиса, но и выражать смысловые связи между обозначаемыми событиями. В пособии отобраны самые сложные явления русского языка, с которыми сталкиваются иностранцы. Книга не содержит полного описания теоретических положений о системе им н и глаголов, или описания типов простого и сложного предложения. Главное е содержание — упражнения, предназначенные для интенсивной тренировки в употреблении основных форм. Материал рассчитан на работу с преподавателем и не может служить самоучителем.براي برداشت، نشاني زير را در مرورگر بچسبانيد. (قالب: PDF، حجم: 11 مگابايت)

http://trainbit.com/files/0861629884/Практикум._Часть_2.pdfتاريخ : پنجشنبه 1392/05/03 | 5:56 | نویسنده : حميدرضا |
جواب به sh:

خواهش ميكنم. اينكه ترجمه ميكنين، كار بسيار خوبي ميكنين. و اما نكته ها:

- فعل дарю صورت صرف شده اول شخص مفرد فعل дарить به معناي اهدا كردن، هديه دادن و مورد...قرار دادن است. پس дарю ميشه: هديه ميدهم.

- صفت небесный داراي اين معني هاست: آسماني، مربوط به آسمان، سماوي، بهشتي، رنگ آسماني، پاك و بسيار زيبا.

- كلمه поцелуй يعني بوسه، بوس، ماچ.

خب... فكر ميكنم معني عبارت رو فهميده باشين. التماس دعا.تاريخ : چهارشنبه 1392/05/02 | 6:39 | نویسنده : حميدرضا |
با سلام. اميدوارم كه حالوت خوب باشه. طاعات و عبادات مقبول درگاه احديت قرار بگيره ان شاءا.. .

ممنون از نظر و لطفتون. خواهش ميكنم، حتما!

دعوت به همكاري:

Театральная группа "Тайна" в целях пополнения своего состава приглашает к сотрудничеству интересующихся актерским мастерством людей, владеющих в совершенстве русским языком. Для получения более подробной информации обращаться по телефону 09380335768 или 09389843522.

(с субботы по среду с 10 до 15 часов)

گروه تئاتر " تاینا" برای تکمیل اعضای خود ، از علاقه مندان به بازیگری و مسلط به زبان روسی دعوت به عمل می آورد. علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر روزهای شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت 10 الی 15 با شماره ی 09380335768 و یا 09389843522 تماس حاصل فرمایند.

http://rusi-alzahra.blogfa.comتاريخ : چهارشنبه 1392/05/02 | 6:10 | نویسنده : حميدرضا |

Какой падеж? Какой предлог?

كتابي بسيار مفيد براي دانشجويان و علاقمندان به زبان روسي. چنانكه از نام پيداست، اين كتاب به بحث پادژ و حروف اضافه هاي مربوط به افعال و پادژهاي مورد استفاده ميپردازد. از مزاياي بسيار خوب اين كتاب داشتن تمرينات زياد و كليد سؤالات است.براي دريافت، نشاني زير را در مرورگر بچسبانيد. (قالب: PDF، حجم: 10.5 مگابايت)

http://trainbit.com/files/6861629884/Какой_падеж_Какой_предлог.pdfتاريخ : چهارشنبه 1392/05/02 | 6:1 | نویسنده : حميدرضا |

Маму надо слушать!


تاريخ : دوشنبه 1392/04/31 | 7:22 | نویسنده : حميدرضا |
جواب به sh:

سلام. واقعا شرمنده ام كه دير پاسخ ميدم. خواهش ميكنم، شما لطف دارين، با نظرات شما هست كه وبلاگ بهتر ميشه. مرسي. بسلامتي، براي شما و براي همه دانشجويان زبان روسي آرزوي موفقيت دارم. شما اشاره كردين به آهنگ ها و ترجمه متن آن ها. به نظرم اگر شما سعي كنين با كمك ديكشنري و اينترنت اون ها رو معني كنين، خيلي خوب ميشه. چون بايد ديگه كم كم انواع متن ها رو تمرين و ترجمه كنين. و اما راجع به ديالوگ هاي انيميشن ها بايد بگم كه اگر شما در اينترنت واژه زيرنويس رو به روسي جستجو كنين، با دنيايي از زيرنويس ها مواجه ميشين. حتما زيرنويس بدردتون ميخوره و براتون كمك بسيار خوبيه.

باز پوزش ميخوام كه دير بهتون پاسخ ميدم. شما سعي كنين، اگر چنانچه شما نتونستين متن آهنگ ها رو ترجمه كنين، چشم، بهتون كمك ميكنم. طاعات و عباداتتون قبول، التماس دعا.تاريخ : دوشنبه 1392/04/31 | 6:5 | نویسنده : حميدرضا |
تا چقد حرف زدن خودتون رو باحال و جذاب ميكنين؟ آيا تا حالا به اين فكر كردين كه چطور ميشه به حرف زدن رنگ و لعاب داد؟ دارم از ضرب المثل ها و اصطلاحات ميگم... آيا شما جزو اون دسته از افراد هستين كه فقط كتابي صحبت ميكنين و يا جزو اون دسته هستين كه فقط ميخواين لاتي و كوچه بازاري صحبت كنين؟

آيا به اين فكر كردين كه بجاي توضيح دادن يه اتفاق يا مسئله كه ممكنه خسته كننده هم باشه و حوصله طرف مقابل رو سر ببره، با گفتن يه ضرب المثل خودتون رو راحت ميكنين و حواس طرف مقابل رو توي چنگتون نگه ميدارين؟ پس يه تست كوچولو كه تا چه اندازه بر اصطلاحات مسلطين!

به نظر شما جاهاي خالي چه كلمه ايست؟

волков бояться — в ....... не ходить
вор у ....... дубинку украл
все вернулось на ....... своя
все гениальное .......
всему свое .......
всяк ....... знай свой шесток
всякое ....... в строку
где наша не .......
где сядешь, там и .......
где тонко, там и .......
глаза завидущие, ....... загребущие
глаза — зеркало .......
голь на ....... хитра ....... могила исправит
дашь ....... — всю руку откусит
два ....... пара
делу время, ....... час
деньги решают .......
доброму ....... все впору
дорогу ....... идущий
....... закон не писан
есть ещё ....... в пороховницах
женщины ....... ушами
живем ....... раз
живи и дай ....... другим
жизнь .......
жизнь сама расставит все по своим .......
за деревьями ....... не видеть
за что ......., на то и напоролисьتاريخ : دوشنبه 1392/04/24 | 6:34 | نویسنده : حميدرضا |

Интенсивные курсы русского языка

месяц в москве

اين كتاب از جمله كتاب هاي آموزشي زبان روسي براي انگليسي زباناني است كه ميخواهند زبان روسي را بياموزند. متون ها در اين كتاب با كمك دست داراي اودارنيه هستند كه از اين لحاظ كمك خوبي را به مبتديان خواهد كرد. توضيحات به زبان انگليسي ست و كلمات جديد در آخر هر متن با معادل انگليسي آنها نوشته شده است. مناسب براي كساني كه روسي را در حد ابتدايي ميدانند.

Начальный этап: Учебное пособие. - Москва: РУДН. 1994 г. - 160 с.
"Месяц в Москве" - это интенсивный практический курс русского языка, построенный на основе 600 лексических единиц и рассчитанный на 120-150 часов занятий. Пособие предназначено для англоговорящих учащихся, изучающих русский язык под руководством преподавателя или самостоятельно.
В учебном пособии реализованы современные подходы к обучению русскому языку иностранцев: интенсивность, коммуникативность, практическая направленность, учет родного языка или языка-посредника. Интерес представляют разнообразные по тематике полилоги с параллельным переводом их на английский язык. Грамматические комментарии так же даются на английском языке.
Для всех, кто впервые приступает к изучению русского языка.


«A Month in Moscow» in an intensive practical course of Russian language for beginners, bazed on a limited vocabulary (approximately 600 words) and suitable for 120—150 hours of study in class. The book is designed for English-speaking learners of Russian. It is so devised that it may equally well be used either under the guidance of a teacher or without a teacher because it contains explanatory materials in the form of grammatical commentaries in English.
The primary purpose of this course is the formation of skills and habits in different kinds of language activity-reading, speaking, writing and listening on the basis of functional and grammatical models required of leaners of Russian.
The course consists of 21 lessons, each one of which deals with a particular aspect of everyday life of students in Russia. It’s an interesting story about one students group, studying at the Moscow University.


براي برداشت، نشاني زير را در مرورگر بچسبانيد. (قالب: PDF، حجم: 4.13 مگابايت)

http://trainbit.com/files/1333829884/курс_русского_языка._Месяц_в_Москве.pdfتاريخ : دوشنبه 1392/04/24 | 6:20 | نویسنده : حميدرضا |

انيميشن زيباي موش سرآشپز با دوبله روسيدانلود تا دقيقه 10 انيميشن (قالب: flv، حجم: 65.3 مگابايت):

http://trainbit.com/files/0433829884/Ratatouille_0-10_min.flv

دانلود از دقيقه 10 تا دقيقه 20 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.3 مگابايت):

http://trainbit.com/files/9333829884/Ratatouille_10-20_min.flv

دانلود از دقيقه 20 تا دقيقه 30 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.6 مگابايت):

http://trainbit.com/files/0125829884/Ratatouille_20-30_min.flv

دانلود از دقيقه 30 تا دقيقه 40 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.7 مگابايت):

http://trainbit.com/files/3129629884/Ratatouille_30-40_min.flv

دانلود از دقيقه 40 تا دقيقه 50 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.6 مگابايت):

http://trainbit.com/files/0324629884/Ratatouille_40-50_min.flv

دانلود از دقيقه 50 تا دقيقه 60 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.3 مگابايت):

http://trainbit.com/files/9124629884/Ratatouille_50-60_min.flv

دانلود از دقيقه 60 تا دقيقه 70 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.7 مگابايت):

http://trainbit.com/files/1562629884/Ratatouille_60-70_min.flv

دانلود از دقيقه 70 تا دقيقه 80 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.7 مگابايت):

http://trainbit.com/files/1280629884/Ratatouille_70-80_min.flv

دانلود از دقيقه 80 تا دقيقه 90 انيميشن (قالب:flv، حجم: 64.8 مگابايت):

http://trainbit.com/files/4580629884/Ratatouille_80-90_min.flv

دانلود از دقيقه 90 تا دقيقه 100 انيميشن (قالب:flv، حجم: 63.5 مگابايت):

http://trainbit.com/files/5468929884/Ratatouille_90-100_min.flv

دانلود از دقيقه 100 تا دقيقه 110 انيميشن (قالب:flv، حجم: 66.5 مگابايت):

http://trainbit.com/files/8168929884/Ratatouille_100-110_min.flvتاريخ : شنبه 1392/04/22 | 6:48 | نویسنده : حميدرضا |
  • گردشگری
  • آی سی ام پورتال